BUDOWLE

Trwale związane z gruntem obiekty budowlane nie będące budynkami, wraz z instalacjami i urządzeniami, stanowiące całość techniczną i użytkową.

Dodaj komentarz