CHOROBA PRZEWLEKŁA

Stan chorobowy charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem.

Dodaj komentarz