DESZCZ NAWALNY

Opad atmosferyczny o współczynniku natężenia wydajności co najmniej „4”, ustalanym przez placówki Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ubezpieczeniach majątkowych warunkuje najczęściej odpowiedzialność ubezpieczyciela. Znamiona zewnętrzne deszczu nawalnego to wystąpienie masowych szkód zalaniowych, interwencje ekip ratowniczych lub straży pożarnych, perturbacje w ruchu pieszym lub kołowym wskutek intensywności opadów.

Dodaj komentarz