DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE

Dokumenty potwierdzające zawartą umowę ubezpieczenia i związane z nią, tj. wniosek, polisa, załączniki, aneksy, certyfikaty, polisy, umowy ubezpieczenia (OWU, umowy generalne i indywidualne.

Dodaj komentarz