KARENCJA

Przesunięcie terminu odpowiedzialności ubezpieczyciela o określony w umowie ubezpieczenia czas, licząc od daty zawarcia ubezpieczenia. Ma na celu wyeliminowanie przypadków zawierania ubezpieczeń po powstaniu przesłanek prawdopodobieństwa szkody. Stosowana w ubezpieczeniach życiowych, zwierząt, itp..

Dodaj komentarz