KLAUZULE UBEZPIECZENIOWE

Zastrzeżenia w polisie ubezpieczeniowej; mogą ograniczać, rozszerzać lub zmieniać zakres ochrony ubezpieczeniowej. Często zawierają postanowienia natury prewencyjnej. Szeroko stosowane w ubezpieczeniach transportowych, inżynieryjnych typu „all risk” ,OC podmiotów gospodarczych.

Dodaj komentarz