KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM

Dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru mienia z lokalu lub bagażnika samochodowego, po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia (pokrywy bagażnika), przy użyciu narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rozboju.

Dodaj komentarz