MASZYNY, URZĄDZENIA, NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE

Wykorzystywane przez ubezpieczającego do prowadzenia działalności pozostałe mienie nie zaliczane do budynków, budowli oraz środków obrotowych.

Dodaj komentarz