MIENIE RUCHOME

1. stosowane w ubezpieczeniach podmiotów indywidualnych to:

a) urządzenia domowe, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego oraz odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
b) sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny i komputerowy oraz instrumenty muzyczne,
c) wartości pieniężne,
d) wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji oraz sprzęt rehabilitacyjny,
e) sprzęt turystyczny i sportowy,
f) części do samochodów, motocykli i motorowerów,
g) rzeczy ruchome czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego, jeżeli zostały wypożyczone przez organizację sportową, społeczną, klub lub inną jednostkę organizacyjną, o ile wypożyczenie zostało udokumentowane,

2. stosowane w ubezpieczeniach pozostałych podmiotów (w tym prowadzących działalność gospodarczą). W takim rozumieniu MIENIEM RUCHOMYM będą:

1. środki obrotowe,
2. maszyny, urządzenia, narzędzia i wyposażenie,
3. mienie przekazane ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży,wartości pieniężne,
4. mienie osobiste pracowników ubezpieczającego.

Dodaj komentarz