Ubezpieczenia dla Firm

Ubezpieczenia dla Firm Gorzów

Ubezpieczenia dla Firm

ZADZWOŃ!
Biuro Garbary 16
+48 95 737 08 78

Biuro Mieszka I 54
+48 95 739 02 66

Ubezpieczenie dla Firm


Dostosujemy zakres ubezpieczenia do potrzeb każdej firmy indywidualnie. Dla każdego rodzaju branży przygotujemy pakiet ubezpieczeń dostosowany do prowadzonej działalności. Oferujemy ubezpieczenie mienia Twojej firmy od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, a także ubezpieczenie mienia w transporcie, sprzętu i maszyn budowlanych. Przedsiębiorstwom przystępującym do przetargów proponujemy szeroki wachlarz gwarancji ubezpieczeniowych. Każdy przedsiębiorca powinien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, aby zabezpieczyć się przed niepożądanymi skutkami prowadzonej działalności. Proponujemy ubezpieczenie OC, które w szerokim zakresie zabezpieczy przedsiębiorcę.

CHCESZ POZNAĆ NASZĄ OFERTĘ? WYPEŁNIJ FORMULARZ!

  Wybierz jakie ubezpieczenia Cię interesują
  Podstawowe informacje
  Podaj numer telefonu:
  Adres e-mail
  NIP:

  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Firmy Gorzów, Ubezpieczenie mienia firmy Gorzów Wielkopolski, ubezpieczenie mienia w transporcie, sprzętu i maszyn budowlanych, Ubezpieczenie działalności firmy Gorzów, Gwarancje ubezpieczeniowe dla firm, ubezpieczenie gotówki w transporcie, ubezpieczenie od kradzieży.

  Ubezpieczenia Firm Gorzów

  Ubezpiecz majątek swojej firmy

  Dostosujemy zakres ubezpieczenia do potrzeb każdej firmy indywidualnie. Dla każdego rodzaju branży przygotujemy pakiet ubezpieczeń dostosowany do prowadzonej działalności. Oferujemy ubezpieczenie mienia Twojej firmy od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, a także ubezpieczenie mienia w transporcie, sprzętu i maszyn budowlanych. Przedsiębiorstwom przystępującym do przetargów proponujemy szeroki wachlarz gwarancji ubezpieczeniowych. Każdy przedsiębiorca powinien posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, aby zabezpieczyć się przed niepożądanymi skutkami prowadzonej działalności. Proponujemy ubezpieczenie OC, które w szerokim zakresie zabezpieczy przedsiębiorcę.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI...

  Ubezpieczenie majątkowe

  Na początek musimy zastanowić się , które ubezpieczenie majątkowe najbardziej odpowiada potrzebom Państwa firmy:

  • Kompleksowe ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk np. powodzi, innych zdarzeń losowych, zostaną objęte:
  • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI...

  Ubezpieczenia dla firm Gorzów Wlkp.

  Ubezpieczenie majątku firmy Gorzów

  OC Firmy
  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej firmy

  Odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z użytkowaniem mienia jak również prowadzeniem działalności firmy oraz zawartymi kontraktami, może zostać rozszerzone o szkody powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC produktu). Szczególnym typem odpowiedzialności cywilnej jest OC przewoźnika drogowego ruchu krajowym i międzynarodowym. Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy zawodowo prowadzą zarobkowy transport na terenie kraju (OCPD w ruchu krajowym) lub/i w ruchu międzynarodowym (OCPD w ruchu międzynarodowym). Jeżeli dokonujemy przewozów zarówno w kraju, jaki i w ruchu międzynarodowym, konieczne musimy wykupić oba ubezpieczenia (OCPD w ruchu krajowym oraz OCPD w ruchu międzynarodowym). Jeżeli nasza firma wykonuje przewozy tylko międzynarodowe (np. ma list przewozowy z Polski do Niemiec), to nawet jeśli część trasy przebiega przez Polskę, nie ma potrzeby wykupienia polisy na kraj. Ubezpieczenie OC przewoźnika w międzynarodowym ruchu drogowym obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przewozem w „polskiej” części trasy , przebiegającej do granicy z krajem sąsiednim. OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym można rozszerzyć o kabotaż w Niemczech oraz innych krajach UE.

  CZYTAJ WIĘCEJ

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – zapewnia ochronę ubezpieczeniową w przypadku, gdy w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczający ( jego pracownicy ) wyrządzi szkodę osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność. Istnieje możliwość rozszerzenia polisy o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej najemcy nieruchomości, jak i ruchomości, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku naturalnym, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za mienie powierzone celem przechowania lub wykonania usługi itd.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI…

  Ubezpieczenie majątku Firmy

  Wszystkie budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia służące do prowadzenia działalności gospodarczej, całe wyposażenie, środki obrotowe firmy, mienie osobiste pracowników i klientów, nakłady adaptacyjne, wartości pieniężne. Zakres polisy ubezpieczeniowej może być rozszerzany o ryzyka dodatkowe ważne w wysoko wyspecjalizowanych branżach. Istnieje możliwość ubezpieczenie majątku w pełnym zakresie All Risk (wszystkie ryzyka poza wyłączeniami)

   

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI...

  Ubezpieczenie majątkowe firmy Gorzów

  Ubezpieczenia dla Firm Gorzów

  Ubezpieczenie Floty
  Ubezpieczenie Floty Samochodowej

  Ubezpieczenie floty to rodzaj ubezpieczenia komunikacyjnego, które skierowane jest do wszystkich firm posiadających minimum kilka pojazdów. Najczęściej z owego ubezpieczenia korzystają firmy transportowe oraz spedycyjne. Dzięki ubezpieczeniu floty, przedsiębiorstwa nie muszą ubezpieczać każdego samochodu z osobna. W ramach jednej umowy możemy ubezpieczyć zbiorczo wszystkie pojazdy – niezależnie od tego czy są to samochody osobowe, ciężarowe czy inne, dzięki czemu nasza polisa będzie tańsza. Przygotujemy dla Państwa kompleksową ofertę obejmującą wszystkie samochody bądź indywidualna oferta dla każdego samochodu.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI...

  NNW Pracowników

  Jako pracodawca chcesz chronić swoich pracowników przed skutkami nieszczęśliwych wypadków i stworzyć bezpieczne miejsce pracy? Ubezpieczenie działa w pracy a także w drodze do i z pracy, podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Państwa pracownicy otrzymają wsparcie finansowe, jeśli ich zdrowie poważnie ucierpi (to tzw. trwały uszczerbek na zdrowiu, np. poważne złamanie nogi, poparzenie skóry) lub jeśli poniosą śmierć .

  Warto wspomnieć, że w przypadku ubezpieczeń grupowych, przygotowywanych dla konkretnego pracodawcy i w oparciu o konkretną bazę pracowników, warunki zarówno dotyczące zakresu jak i wysokości składki mogą być atrakcyjniejsze od otrzymywanych indywidualnie.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI...

  Ubezpieczenia Firm Gorzów

  Ubezpieczenia dla firm Gorzów Wlkp.

  Assistance dla firm

  W sytuacji uszkodzenia mienia lub awarii sprzętu biurowego pomoc w ramach assistance dla firm obejmuje m.in.:

  • dozór, transport lub przechowanie mienia firmowego
  • organizację lokalu zastępczego
  • pomoc serwisanta i specjalisty od napraw sprzętu biurowego, np. komputerów, drukarek, ksero itp.
  • interwencję specjalisty, np. ślusarza, hydraulika, elektryka, szklarza, technika urządzeń grzewczych i innych
  • pomoc informatyka

  W ramach assistance dla firm, oferujemy również assistance prawny, gwarantujący dostęp do:

  • telefonicznej informacji prawnej z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa podatkowego, prawa gospodarczego, autorskiego oraz prawa ubezpieczeniowego
  • aktualnych aktów prawnych przesyłanych elektronicznie
  • wzorów umów cywilno - prawnych
  • informacji teleadresowych biur podatkowych, sądów, prokuratur oraz kancelarii prawnych

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI...

  NNW Pracowników

  Jako pracodawca chcesz chronić swoich pracowników przed skutkami nieszczęśliwych wypadków i stworzyć bezpieczne miejsce pracy? Ubezpieczenie działa w pracy a także w drodze do i z pracy, podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Państwa pracownicy otrzymają wsparcie finansowe, jeśli ich zdrowie poważnie ucierpi (to tzw. trwały uszczerbek na zdrowiu, np. poważne złamanie nogi, poparzenie skóry) lub jeśli poniosą śmierć .

  Warto wspomnieć, że w przypadku ubezpieczeń grupowych, przygotowywanych dla konkretnego pracodawcy i w oparciu o konkretną bazę pracowników, warunki zarówno dotyczące zakresu jak i wysokości składki mogą być atrakcyjniejsze od otrzymywanych indywidualnie.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI...

  Ubezpieczenie majątku firmy Gorzów

  Ubezpieczenia dla Firm Gorzów

  Ubezpieczenie Grupowe dla Firm

  • OC NOTARIUSZY
  • OC RADCÓW PRAWNYCH
  • OC POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOSCIAMI
  • OC RZECZOZNAWCOW MAJĄTKOWYCH
  • OC ZAWODÓW MEDYCZNYCH
  • PRZYGOTUJEMY UBEZPIECZENIE ODPOWIEDNIE DLA TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI...

  WYBIERZ UBEZPIECZENIE IDEALNIE PASUJĄCE DO TWOJEGO BIZNESU!